Tuesday, October 31, 2017

Tự học tiếng Trung

1. Học sơ cấu trúc chữ tàu, quy tắc viết, một số bộ thủ cơ bản ở đây.
2. Dùng công cụ viết tiếng tàu Line dict trên web hoặc trên điện thoại:

http://ce.linedict.com/dict.html#/cnen/home
Ứng dụng điện thoại có hình như thế này:


Từ điển này cho phép vẽ từ bằng tay sau đó xuất hiện danh sách các từ gần đúng cho các bạn chọn.
Có hình ảnh minh họa cách viết chính xác.

3. Dùng từ điển tra nghĩa:
http://hvdic.thivien.net/
Trên điện thoại dùng từ điển "Từ điển chữ Hán", có hình như này:


Từ điển này cho phép vẽ từ bằng tay sau đó xuất hiện danh sách các từ gần đúng cho các bạn chọn.
Ngoài ra để tra nghĩa một từ hoặc cả đoạn các bạn có thể dùng phần mềm Quick Translator 2016 (của Tàng thư viện) , mình hay xài cái này nhất.


Mình học vài từ cơ bản để đọc sách cờ Trung Quốc nên mỗi ngày học chỉ một từ, kèm theo các cụm từ tường gặp + phiên âm + cách viết cho khỏe. Ăn chắc mặc bềnh, 100 ngày chắc có lẽ đọc được vài bình luận cơ bản vì sách cờ tướng vài từ chỉ dẫn đơn giản thôi.

Chúc các bạn vui vẻ.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment