Monday, November 14, 2016

"Á vương" Lư Huy ngũ thất pháo lực tỏa Kỳ đàn tổng tư lệnh Tạ hiệp Tốn

"Á vương" Lư Huy ngũ thất pháo lực tỏa Kỳ đàn tổng tư lệnh Tạ hiệp Tốn
Ván đấu diễn ra vào những năm đầu thế kỷ 20.
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 C3.1
3. M8.9 X9.1 4. P8-7...
Đen đi hoành xa hiếm thấy, phần nhiều đi X9-8. Đến đây tiên đã bày Ngũ thất pháo là sở trường của Lư Huy.
... X9-4
5. X9-8 C1.1
Tiến tốt làm trở ngại cho xe và mã cánh phải xuất động tham chiến. Nên đổi thành ngựa 2 tiến 1, xe 1 bình 2, thì thế cục tương đối sáng sủa hơn
6. X1-2 X4.3
Đổi thành tốt 1 tiến 1 tốt hơn
7. X2.6 X4-7 8. X8.4 ...
Thủ đoạn hay, khiến cho đen tiến xe ăn tốt, thì binh bảy tiến một mở rộng tiên thủ. (hình)

...X7.2
9. C7.1 T3.1
Bất đắc dĩ. Nếu pháo 2 bình 3, thì xe tám tiến bốn, pháo 8 bình 9 (tốt 3 tiến 1, xe hai tiến một), mã ba lùi năm, tốt 3 tiến 1, xe hai tiến một, pháo 3 bình 8, pháo bảy tiến bảy, sĩ 4 tiến 5, pháo bảy bình chín, mã 2 tiến 4, binh năm tiến một, đỏ ưu.
10. C7.1 T1.3
11. M9.7 M2.4 12. M7.5 X7-6
13. M5.7 P2-3 14. X2-3 X6/4
15. P7.5 X6-3 16. X8.4 X1.2
17. X8-6 X3.2 18. X6-3 ...
Phe đỏ đổi quân tranh tiên, lời được một voi, thế cục đại ưu. Hiện tại đôi xe tróc ngựa khiến cho phe đen lùi xe cố thủ, đã khống chế toàn cục.
...X3/2
19. M3.4 S4.5 20. M4.2...
Đến đây, đỏ nhất định lợi quân, thắng định. Đen mặc dù có thể kiên trì chống trả, nhưng kéo dài hơi tàn mà thôi. Nói tóm lại, phe đen bố cục không tốt, cánh phải thụ động.
Do xe cánh trái đi quá nhiều nước ảnh hưởng tốc độ xuất quân cánh phải. Được không bằng mất.
... P8-9
21. TiềnX/1 X3-7 22. X3.1 X1-7
23. M2.3 P9.4 24. P5.4 Tg5-4
25. C5.1 C9.1 26. P5-3 P9-7
27. M3/5 P7-2 28. M5.7 Tg4-5
29. P3-5 T7.5 30. M7/6 P2/5
31. M6.5 P2-1 32. M5/7 S5.6
33. M7/9 P1.5 34. M9/7 P1/5
35. C5.1 Tg5-4 36. T3.5 C9.1
37. M7.8 P1-4 38. P5-6 Tg4-5
39. M8.7 S6.5 40. S4.5 C9-8
41. C5.1 C8.1 42. P6/1 C8-7
43. P6-5 Tg5-6 44. C5-4 C7-6
45. M7/6 P4.1 46. M6/4 P4.3
47. P5/1 P4-2 48. M4.2 P2/4
49. M2/3 P2/1 50. M3.1 P2.3
51. M1.2 P2.1 52. M2/3 C6-5
53. M3.1 S5.4 54. C4.1 P2/2
55. M1.2 Tg6-5 56. C4-5
Đỏ thắng

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment