Monday, August 15, 2016

[PDF] Thích tình nhã thú - Đỗ Lương Nhất biên soạn

Tên sách: Thích tình nhã thú
Nguyên tác: Từ Chi
Biên soạn: Đỗ Lương Nhất
Nhà xuất bản Thể dục thể thao
Dạng tập tin: PDF
Năm xuất bản:
Số trang: 259
Chi phí: 77.700 VNĐ


Giữa thế kỷ 16, danh kỳ Từ Chi biên soạn “Thích tình nhã thú” và nhờ bạn là Trần Học Lễ hiệu đính. Năm 1570 sách được in gồm 10 quyển, có cả có thế có tàn và đối cuộc.

Từ quyển 1 đến quyển 8, theo các nhà nghiên cứu thì Từ Chi tuyển chọn các ván trong “Mộng phép thần cơ” gồm 550 ván cờ thế và cờ tàn thực dụng. Từ quyển 9, 10 cũng theo các nhà nghiên cứu thì Từ Chi đã tuyển chọn các ván cờ bàn trong sách “Kim bằng bí quyết” chủ yếu là trận Thuận Pháo và Nghịch Pháo với nhiều nước biến quan trọng. Đặc biệt sách có phần phụ lục đáng chú ý, đó là một bản văn có tính lí luận chỉ dẫn những nguyên tắc đánh cờ. Bản văn có tên là “Kỳ Kinh Luận” mà theo một số nhà nghiên cứu thì đây là bài tựa của quyển “Kim bằng thập bát biến” hay “Kim bằng bí quyết”.

Nội dung Kỳ Kinh luận là một bài chỉ dạy chơi cờ rất lý thú, làm sáng tỏ thêm một số chiến lược khai cuộc và một số nguyên tắc chơi trong giai đoạn cờ tàn. Đặc biệt, người soạn văn bản tỏ ra có kinh nghiệm và hiểu biết tâm lý khá sâu sắc. Đây là những lời khuyên vẫn còn có giá trị đối và những người chơi cờ ngày nay. Do đó chúng ta không lấy làm lạ sau này Chu Tấn Trình đã tu chỉnh bài văn này để đăng lại trong sách “Quất trung bí” của mình với tựa đề là “Toàn chỉ” hoặc “Quất trung bí toàn chỉ”.


Link tải: [PDF] Thích tình nhã thú - Đỗ Lương Nhất biên soạn

Liên hệ:
- Facebook: Nguyễn Thanh Hiệp
- Email: dosthiep@gmail.com
- Skype: hieponly

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment