Monday, August 15, 2016

[PDF] Tàn Cuộc Diệu Thủ - Hoàng Minh, Lý kim Tường

Tác giả: Hoàng Minh, Lý Kim Tường
Nhà xuất bản: Nxb thể dục thể thao
Nhà phát hành: Văn Lang
Năm xuất bản:
Nguồn: Sachcotuong.comMục Lục:
Diệu thủ hồi xuân
Vạn tử thiên hồng
Vân khai nhật xuất
Thành trúc tại hùng
Ổn thư thái sơn
Binh bất tại đa
Lão mưu thâm lự
Đấu trí đấu dũng
Hậu sanh khả uý
Nhất minh kinh nhân
Cản long xuất hải
Trường hồng hí nhật
Xuất kỳ chế thắng
Mãn đường sinh huy
Nam đàn nguy vận
Ứng trung tróc biệt
Ngạnh phanh thành tiên
Tử đông lai
Truy cùng bất xá
Dụng cầm cố túng
Kế kế kiến huyết
Trường đình đoản đình
Ổn tháo thắng phụ
Khổ thủ đồng quan
Cách sơn quang đăng
Trục cá kích phá
Hổ khẩu thương trực
Tuấn mã bôn đằng
................
Uỷ khúc cầu toán
Loa dĩ đải tử
Ổn trác ổn đả.

Tải về: [PDF] Tàn Cuộc Diệu Thủ - Hoàng Minh, Lý kim Tường

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment