Friday, August 12, 2016

[PDF] Con đường lên ngôi vô địch Trung Quốc của Tưởng Xuyên


Kể từ năm 1956, khi giải vô địch cá nhân lần đầu tiên được tổ chức, đã có 14 lộ anh hùng hào kiệt từng ngồi lên tòa bảo điện. Đó là Quỷ thúc Dương Quan Lân, Kỳ đàn thần đồng Lý Nghĩa Đình, Phượng hoàng bất tử Hồ Vinh Hoa, Đông phương điện não Liễu Đại Hoa, Cẩm lý tàng châm Lý Lai Quần, Dương thành thiếu soái Lữ Khâm, Tiếu diện phật Từ Thiên Hồng, Đông bắc hổ Triệu Quốc Vinh, Dịch lâm đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên, Trường bạch công tử Đào Hán Minh, Phanh mệnh tam lang Vu Ấu Hoa, Trung tượng kỳ tân vương Hồng Trí, Tiểu thiên vương Triệu Hâm Hâm và người thứ 14 chính là Kinh thành thiếu hiệp Tưởng Xuyên.Ebook gồm 11 ván đấu của Tưởng Xuyên để bước lên ngôi vô địch.

[PDF] Con đường lên ngôi vô địch Trung Quốc của Tưởng Xuyên


Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment