Saturday, August 13, 2016

Cờ Thế Chọn Lọc: Tâm vũ tàn biên - Tập 3

Cờ Thế Chọn Lọc này, bạn đọc sẽ có dịp làm quen với những tác phẩm trong kho tàng cờ thế của cờ tướng thế giới như: Tâm vũ tàn biên; Trúc hương trai; Mộng nhập thần cơ; Thao lược huyền cơ; Thích tình nhã thú...


Tải về:
Cờ Thế Chọn Lọc: Tâm vũ tàn biên - Tập 3

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment