Sunday, July 22, 2018

[PDF] 800 bài tập sát pháp - demo


Quyển sách tập hợp 800 bài tập sát pháp được chia thành các chuyên đề khác nhau. Trong mỗi chuyên đề sẽ bao gồm:
 Mô tả phương pháp sử dụng sát pháp.
 Các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó.
Nhằm giúp các bạn yêu cờ nắm vững lý thuyết cũng như ứng dụng vào những hình cờ đa dạng, rất hay gặp trong đối cuộc thực tế.Tải về: [PDF] 800 bài tập sát pháp - demo

Wednesday, July 11, 2018

Ván cờ khí xe tạo sát độc đáo nhất lịch sử cờ tướng


Tượng kỳ Vương tử (Phóng viên Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc) nhận định ván cờ này là ván khí tử đứng đầu trong lịch sử cờ tướng. Người viết cũng tò mò nhìn một chút, nguyên lai là nói về giáp cấp liên tái 2018, vòng 8, đội Tứ Xuyên đại chiến đội Hà Nam, trận quyết đấu của Uông Dương cùng Tào Nham Lỗi. Trung cuộc Tào Nham Lỗi khí xa, trải qua hơn 20 hiệp kích bại Uông Dương giành thắng lợi về cho Tứ Xuyên. Như vậy từ vòng 7 đến vòng 8 mỗi đội thắng 1 vòng xem như ngang tay.
Bàn này là Uông Dương đâu với Tào Nham Lỗi, Uông Dương nắm tiên thủ, song phương dùng bố cục đối binh cục chuyển binh để pháo đối trung pháo về sau bên tiên khởi hữu hoành xa quá cung, hậu xuất song trực xa kỳ thực lại tạo thành tiên thủ đơn đề mã quá cung đối ngũ thất pháo song trực xa. Sau 18 hiệp, song phương cục diện bình ổn, thế lực ngang nhau, cục diện không có sóng gió gì quá lớn, hình cờ như sau:


Đối mặt với bên đen xe pháo tróc mã, trắng M7.8 lúc này đến bên đen, ý tưởng thông thường là chọn P3.1 điều chỉnh trận hình của song pháo, tất nhiên hậu tiến xe tróc tốt, tuyệt không nghĩ tới nước đen M7.5!!! Bởi vì bên đỏ có nước tiến pháo đánh tốt sau đó là một loạt cơ hội chiếm ưu. Kiệt tác trung cuộc phế xe diễn ra. Tào Nham Lỗi chiến thắng như thế nào, mời các kỳ hữu cùng xem:


Ván cờ khí xe tạo sát độc đáo nhất lịch sử cờ tướng, Tứ Xuyên Uông Dương tiên bại Hà Nam Tào Nham Lỗi.
Tượng kỳ giáp cấp liên tái 2018 (vòng 8)


1.C7.1 C7.1 2.P2-3 P8-5
Hình thành đối binh cục chuyển binh để pháo đối tả trung pháo.
3.M8.7 M8.7 4.T7.5 M2.1
5.X1.1 X9-8 6.M2.1 P2-3
7.X1-6...
Hình thành tiên thủ đơn đề mã đối ngũ thất pháo.
... X1-2 8.X9-8 X8.7
Tróc pháo nhiễu loạn đội hình của trắng.
9.P3/1 C3.1 10.X6.6 P3/1
11.P8-9 C3.1 12.X8.9 M1/2
13.M7.8...
Nhảy mã tróc xe.
... X8/4 14.M8.7 C5.1
15.M7/5 S6.5 16.X6-8 M2.1
17.M5/7...
Trắng hơn 2 tốt, tình thế tốt hơn một chút.
... X8-3 18.M7.8 M7.5
!Biết rõ bên đỏ có P9.4 đen vẫn nhảy mã lên trung, có ý tứ gì?
19.P9.4...
Quả nhiên là thế!
... P5.4 20.T5.3...
Nếu đi V5.7 khả năng sẽ khá hơn một chút.
... X3-2
! Chỉ ở nước 20 đã bỏ xe, cần phải có dũng khí và tính toán sâu xa.
21.X8/1 M5.4
Vừa rồi nếu đi V5.7 bên đen hầu như không có khả năng thủ thắng.
22.Tg5.1 M4.3
23.Tg5.1 S5.6 24.X8-6...
Có nên đi X8-5 sau đó Tg5-6? Như X8-5 S4.5; Tg-6 đánh đuổi trung pháo.
... M1.3
! Lên mã xảo diệu, trắng không thể ăn mã vì đen có nước M3/4 chiếu tướng bắt xe.
25.P3-5 Ms.4 26.Tg5-4 ...
Tướng sang lộ 6 tốt hơn vì đen có thể tùy thời bình pháo sang chiếu.
...T7.5
27.X6.2 P3.2 28.X6/2 P3/2
29.X6.2 P3.2 30.X6/2 P3/2
31.X6.2 P3.2 32.X6/3 ...
Trắng nhất tróc nhất nhàn nếu không biến chiêu sẽ thành hòa, ở đây trắng còn muốn tranh thắng.
...S6/5
33.P9.3 P3-6 34.P5.6 S5.6
35.P5/3 P6.2 36.X6-4 P5-6
! Chuẩn bị bắt chết xe.
37.X4/1 P6.3
! Mượn tướng đối phương đánh chết xe.
38.M1/3 P6/4
39.M3.2 C7.1 40.C3.1 P6/2
41.M2.3 Tg5-6 42.M3.1 M3.4
43.C3.1 Ms.2 44.M1.2 Tg6.1
45.C3.1 M2.4 46.P5/2 Ms/5
Đen ưu quá lớn.
47.P5.1 P6-5 48.P9-6 P5.3
49.P6/8 P5-4 50.Tg4-5 P4/5
Vừa phục sát cuộc mã hậu pháo lại tróc mã trắng.
Đen thắng.


Sunday, June 3, 2018

[PDF-Scan đẹp] Cờ tướng 72 quyết - Tập 01


Cờ Tướng có lịch sử từ lâu đời, là môn thể thao trí tuệ mang tính vui chơi, nghệ thuật và khoa học cao, rất được mọi người ưa thích. Chính vì thế, trải qua bao thời đại môn cờ Tướng luôn tồn tại và phát triển, cho đến ngày nay tốc độ phát triển của nó càng nhanh. Vô luận chiểu sâu hay chiều rộng, lượng hay chất, đều dược phát triển và nâng cao rất nhiều.

Chú trọng đi sâu về nghiên cứu lý luận, sự liên quan giữa lý luận với thực chiến, kinh nghiệm thực chiến đối với môn cờ Tướng, là con đường tất yếu nâng cao trình độ chơi cờ.

Trong đối cuộc thực chiến, thế cờ thiên biến vạn hóa, huyền ảo khó lường, nhiều lúc chỉ một chút sai làm sẽ đi đến bại cuộc. Nhưng dù sao cũng có qui luật nhất định của nó. Nếu nắm vững được qui luật ấy, triển khai thế cờ nhạy bén chính xác, sử dụng mưu lược khôn khéo và nắm được những “bí quyết” trong “dụng binh”, tiến thối tùy cơ, tất sẽ quyết định cho thắng lợi sau cùng.

Cuốn sách này tổng hợp từ nhiẻu sách vở, tư liệu về cờ Tướng và từ thực chiến, đúc kết lại thành “72 quyết cờ Tướng”. Mong qua cuốn sách này có thể giúp các bạn chơi cờ bốn phương tiến hành tham khảo nghiên cứu với mục đích nhằm nâng cao trình độ, kỹ thuật chơi cờ của mình.

Tải về:
http://megaurl.in/JOg3GSunday, May 27, 2018

[PDF-Scan đẹp] 36 kế dùng mã


Trong binh pháp cổ đại có nói: "Chiến tranh không ngại xảo trá". Mưu lược xảo trá chế địch, không chỉ vận dụng thích hợp ở lĩnh vực đánh tranh quân sự, mà còn thích hợp ứng dụng trong môn cờ tướng, vì 2 lĩnh vực xét ra đều giống nhau. Do đó, thao lược binh pháp và mưu trí chiến lược của các quân sự gia, đều được khai thác và ứng dụng vào trong cờ tướng. Học tập và ứng dụng "36 kế" chế địch là rất có ích đối với nâng cao chiến thuật đánh cờ, giúp các kỳ thủ bước thêm một bước mới về kỹ thuật đánh cờ.

Tải về: http://megaurl.in/jfTx

Saturday, May 26, 2018

[Bình luận] Hà Nam Tào Nham Lỗi thua Hàng Châu hoàn cảnh tập đoàn Lại Lý Huynh


Giải đấu: Thiên thiên tượng kỳ giáp cấp liên tái 2017 (vòng 25)
Thời gian: 06/11/2017
Địa điểm: Quảng Đông
Nguồn: Tạp chí kỳ nghệ 05/2018
Bình luận: Đại sư Cát Duy Bồ
Lược dịch: Nguyễn Thanh Hiệp


1. C7.1 C7.1 2. M8.7 M8.7
3. X9.1 T3.5 4. M2.3...
Trắng như đổi thành V3.5 trận hình đa biến, dễ dàng nắm giữ tiên thủ.
... X9.1
5. X1.1 M2.1
nếu 5...M2.4; 6. X9-6 M7.8; 7. P2.5 P2-8; 8. M7.8 C1.1; 9. X6.5 P8.1; 10. X6/2 C1.1; 11. C9.1 X1.5; 12. M8/7 M4/2; 13. X1-6 S6.5; 14. C7.1 X1-4; 15. M7.6 T5.3 (Nếu C3.1, M6.8 bên trắng khó ứng phó) 16.X6-4 Trắng chủ động. Ván đấu của Hồng Trí và Vu Ấu Hoa năm 2012.
6. C9.1 C3.1
7. C7.1 X1-3
Đen như đi X9-3 tróc tốt, sau đây 7....X9-3; 8. C9.1 C1.1; 9. X9.4 X3.3; 10. X9-7 T5.3; 11. M7.8 S4.5; 12. X1-7 P2.5; 13. P2-8 T3/5; 14. X7.3 X1-4 Cục diện cân bằng.
8. C9.1 X3.4
Đen tiến xe ăn tốt chiêu pháp mạnh mẽ như đổi đi C1.1; X9.4 V5.3; X1-6 Bên trắng chủ động.
9. C9.1 M7.8 10. M7.6 P8.5
11. P8-2 M1/2 12. X9-8 M2.4
13. X1-7 X3-4 14. M6/5 X9-7
15. X7.7…


(Hình 1)
Như hình 1, bên trắng tiến xe đến tuyến 2 của đen quá gấp. Ứng đi C9.1 tróc pháo thì M8.9 như sau: C9.1 M8.9; P2.1 X7-8; M3.1 X8.5; C9-8 X8-9 Cục diện đơn giản hơn.
… X4-3 16. X7/3 T5.3
17. X8.3 M8.9 18. M3/5 M9.8
19. X8-4 X7-8 20. P2-3 X8.4
21. X4.2 T3/5 22. C9-8 P2-3
23. P3/1 C9.1 24. T7.9…
Trắng bay tả tượng không hữu dụng, ứng với Mt.7, X8-3, M7.5 thế trắng không yếu
… X8-2
25. X4-2 M8/9 26. Mt.7 X2/2
27. X2/3 C9.1 28. P3-1 X2.2
29. C5.1 X2.1 30. M7.6 P3.3
31. T3.5 P3-1 32. M5.7…
Trắng như đổi đi M5.3 hơi ưu
… M4.6
Bên đen có thể tham khảo đi X2.1 tróc đôi thì P1.1, X2-1 ăn về 1 tượng. Bên đen mãn ý.
33. S4.5 S4.5 34. T9/7 C7.1


(Hình 2)
Đên khí tốt đả loạn trận hình trắng rất hay.
35. T5.3 M6.7 36. P1.1 …
Trắng như đi P1.3, M7.9, X2-1, M9/7 đen dễ đi.
…P1.4
Đen nếu đi P1-7 ăn tượng thì M7.5, P7-8, C3.1 thì cánh trái mã pháo bị kiềm chế, trắng có lợi.
37. M6.4 P1/8 38. M7.6 X2-3
39. X2/1 P1-3
Đen có khả năng đi ...X3.3; 40. X2-9 P1-3; 41. X9.7 S5/4; 42. T3/5 X3/5; 43. C3.1 M7/6 đen được tượng dễ đi.
40. T7.9 X3-6
41. X2-7 P3.3
Đen có khả năng đi X6/3 ăn mã thì ....X6/3; 42. X7.6 C9-8; 43. X7/2 M7.5; 44. X7-5 X6-5; 45. M6.5 hòa cờ.
42. M4.3…
Bên trắng có khả năng đi X7-4 mời đổi xe thì X6.1, S5.4, C9-8 cờ tàn đen tốt hơn.
… X6/5
43. M3/2 M7.5 44. M6.7 X6-8
45. M2/4 C5.1 46. M4.5…


(Hình 3)
Trắng khí tử tổn thất quá lớn, không bằng đi M4/5 bảo toàn thực lực
… T7.5
47. M7.5 S5.4
Gác sĩ, không còn sợ mã công kích. Đến đây đen nhiều quân chiếm ưu lớn.
48. X7-8 P3/4
49. X8.7 X8.8 50. S5/4 M5.4
51. Tg5.1 X8/1 52. Tg5.1 X8/1
53. Tg5/1 M4/6 54. Tg5/1 M6.7
55. Tg5.1 X8-3 56. Tg5-4 M7/9
57. T3/1 S6.5 58. Tg4-5 M9.7
59. Tg5/1 C9.1 60. T1/3 M7.9
61. T3.5 M9/8 62. S4.5 Tg5-6
63. S5.4 X3-5 64. S6.5 X5-3
Đen thắng.

Tuesday, May 22, 2018

[PDF-Scan đẹp] Cờ tướng thao lược trí thắng


www.hieponly.com
Tác giả: Lưu Điện Trung, Tề Tân An
Dịch giả: Công Sĩ

Nếu muốn nâng cao khả năng chơi cờ, thao lược cờ tướng là một trong những khóa để kỳ thủ cần phải học. Đi sâu học tập nghiên cứu thao lược cờ tướng, vận dụng thành thạo các loại thao lược, sẽ giúp kỳ thủ kịp thời xử lý tốt các loại cuộc thế xuất hiện trong thực chiến, xoay chuyển cuộc thế theo hướng có lợi cho mình, từ đó giành lấy quyền chủ động, thậm chí đưa cuộc chiến đến bến bờ thắng lợi.

Mục lục:

1. Chương 1: Chiến lược chỉnh thể cờ tướng
2. Chương 2: Thao lược thế ưu
3. Chương 3: Thao lược thế yếu
4. Chương 4: Thao lược ngang thế
5. Chương 5: Thao lược đối công

Tải về: http://megaurl.in/Xia8Up

Tuesday, May 15, 2018

[Video] Cạm bẫy bố cục - ván 1

Chương 1: Trung pháo quá hà xe đối với bình phong mã bình pháo đổi xe
Tiết 1. Trung pháo quá hà xa tấn trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa.

Cục 1. Đối đầu kẻ địch, đề phong sơ suất


Monday, May 14, 2018

[PDF-Scan đẹp] Bí quyết đột kích thủ thắng


Nguyên tác: Lý Canh - Dương Điển
Dịch và bình chú: Công Sĩ

Trong đối cuộc thực chiến, nhiều lúc không biết nắm bắt thời cơ, không tận dụng được lợi thế đang có, đi một nước sai lầm, hoặc triển khai công thế chậm, ứng biến không nhạu bén sẽ dễ bị thất tiên dẫn đến bại cuộc. Ngược lại, nếu biết nắm bắt cơ hội, biết vận dụng chiến thuật đánh chớp nhoáng, tức là biết biết chuyển thế cờ một cách chính xác, "ngừng ngắt" nước đi có phương pháp, tất sẽ đoạt được tiên thủ, biến yếu thành mạnh, chuyển bại thành thắng.
Cuốn sách này tinh tuyển những cuộc cờ hay trong danh phổ xưa và sát cuộc trong thực chiến (Trung Quốc) có sửa đổi, quy nạp, chỉnh lý và kèm theo lời bình giải. Mong có thể giúp kỳ hữu bốn phương tham khảo, nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình trong môn cờ tướng.


Tải về: http://megaurl.in/oHsHtBGThursday, May 10, 2018

[CBL] Bộ sưu tập bố cục phi đao


TT Tên sách Tác giả Tải về
1 Khai cục hãm tịnh Tiểu hàn Thu Tải về
2 tượng kỳ đặc cấp đại sư bố cục phi đao  Duương Điển, Lưu Hải Đình Tải về
3 Bố cục hãm tịnh nghiên cứu   Tải về
4 Cạm bẫy khai cuộc - Trịnh Hàm Hải   Tải về
5 Phi đao của 13 vị quán quân   Tải về
6 Tượng kỳ bố cục hãm tịnh tân biên  Hoắc văn Hội Tải về
7 tượng kỳ bố cục phi dao dữ hãm tịnh Dương Điển Tải về
8 Tượng kỳ hiện đại bố cục hãm tịnh dữ đối sách    Tải về

Tuesday, May 8, 2018

Trọn bộ phần mềm Binghe 3.6 giao diện tiếng anh


Nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện, giải trí cờ tướng kết hợp với công nghệ mình và đồng bọn ráp bộ phần mềm trọn gói cho anh em với tiêu chí ngon - bổ - rẻ.


1. Thành phần

- GUI (Giao diện người dùng): Binghe3.6 được chuyển ngữ sang tiếng Anh bởi An Thien Tran và đồng bọn. Đây là GUI tiện dụng, phổ biến, nhiều tính năng và được ưu chuộng nhất hiện nay. Quân cờ đẹp mắt tuyển lựa theo tranh thủy mạc, đẹp đến nỗi người ráp cũng phải sợ hãi.


Các thiết lập cài đặt đều rất thuận tiện.


- Engine (động cơ): ; Từ mạnh mẽ như Xqms3.26 6u hoàn mỹ (tượng kỳ danh thủ) đến Sachess2u (Nam áo tượng kỳ), và Sanyuaxianqi32u (Tam nguyên tượng kỳ) cực mạnh và một số engine khác phục vụ nhu cầu riêng của các kỳ hữu. Tổng hợp những dòng engine cr@ck hoặc miễn phí hàng đầu hiện nay.


- Book (dữ liệu khai cuộc): Book chuyên biệt 小冰裸奔库 (Tiểu băng dâm đãng khố - Naked lady killer) tiên thắng, hậu thắng, hòa cuộc.
2. Phương thức cài đặt
Thực hiện qua teamviewer.
3. Chi phí và phương thức thanh toán
- Chi phí: 300k cho 1 lần xài mãi mãi.
- Thanh toán: Chuyển khoản.

Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Hiệp
Số tài khoản: 101000704166
Ngân hàng: VietinBank chi nhánh Đồng Nai.


4. Thông tin liên hệ
www.facebook.com/phanmemcotuong
www.facebook.com/an.thien.tran.2017
www.facebook.com/hieponly

5. Link tải bộ phần mềm

Tải về: Binghe3.6


Sunday, May 6, 2018

[PDF] Bộ sách luyện thành cao thủ cờ tướngTT Tên tiếng Trung Tên Hán Việt Tác giải Tải về
1 中炮横车七路马对屏风马全盘战术  李金炎 Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã toàn bàn chiến thuật  lí kim viêm Tải về
2 兵类布局大全 PDF格式 Binh loại bố cục Kim khải xương lưu hải đình Tải về
3 象棋中局细解 tượng kì trung cục tế giải   Tải về
4 象棋基本战术 Tượng kỳ cơ bổn chiến thuật Trình minh Tùng Tải về
5 象棋布局陷阱新编 Tượng kỳ hãm tịnh tân biên HoacVanHoi Tải về
6 象棋布局飞刀与陷阱 杨典2014.5 Tượng kì bố cục phi đao dữ hãm tịnh 2014.5 xuất bản Dương Điển Tải về
7 象棋全盘布局战略 李雪明 Tượng kì toàn bàn bố cục chiến lược Lí Tuyết Minh Tải về
8 中炮过河车对屏风马左马盘河  朱宝位,刘海亭 Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tả mã bàn hà Chu bảo vị , lưu hải đình Tải về
9 象棋必胜战术精解 tượng kì tất thắng chiến thuật tinh giải   Tải về
10 象棋杀法宝典2012.5杨典 Tượng kỳ sát pháp bảo điển Dương Điển Tải về
11 中炮过河车对屏风马平炮兑车 Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa   Tải về
12 象棋布局细解2013.09葛维蒲 Tượng kỳ bố cục tế giải Cát Duy Bồ Tải về
13 象棋基本杀法宝典 Tượng kỳ cơ bản sát pháp bảo điển   Tải về
14 象棋初级习题500例 Tượng kỳ sơ cấp tập đề 500 lệ   Tải về
15 象棋实用残局宝典 Tượng kỳ thực dụng tàn cục bảo điển   Tải về
16 象棋中局细解  言穆江 Tượng kì trung cục tế giải   ngôn mục giang  Tải về
17 象棋布局宝典2013.01柳大华,程明松;李艾东,桔梅 Tượng kỳ bố cục bảo điển   Tải về
18 象棋杀局宝典 Tượng kỳ sát cuộc bảo điển   Tải về

Sunday, April 29, 2018

[PDF] Quan điểm về học bố cục cho trẻ nhỏ

Nguyên tác: Kỳ Vương Trung Quốc - Triệu Hâm Hâm
Nguồn: Blog Triệu Hâm Hâm
Người dịch: Nguyễn Đại Thắng
PDF: Nguyễn Thanh HiệpTải về: http://megaurl.in/5qN1

Friday, April 27, 2018

Tượng kỳ nữ thần đại đấu thuận pháo, Đường Đan lực áp Thời phượng Lan
Giáp cấp liên tái 2017-2018 (nữ) vòng 17 trọng tâm chú ý được đặt vào cuộc chiến giữ 2 nữ thần. Một vị sáu lần quán quân toàn quốc, được xưng Tài sắc song tuyệt Đường Đan, tự nhiên là thực lực không thể xem thường. Vị còn lại cũng không kém phần nổi bật, đó là Thời Phượng Lan, vừa tham gia đoàn thể tái với thành tích 7 trận toàn thắng, danh tiếng như mặt trời ban trưa. Chúng ta cùng thưởng thức trận chiến giữa 2 giai nhân.
(Bắc Kinh) Đường Đan 2 - 0 Thời Phượng Lan (Thượng Hải)
Giải đấu: Tượng kỳ giáp cấp liên tái 2017-2018
Thời gian: 26/4/2018
Bố cục: Thuận Pháo

1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 C7.1 4. M8.7 M2.3
5. C7.1 P2.4 6. M7.6 P2-7
7. P5-7...(hình)


! Một biến hóa mới mẻ, đa phần các kỳ thủ chọn đị P8-7 giữ lại trung pháo.
... X1-2 8. X9-8 X9.1
9. T3.5 X9-4 10. X2.4 X2.6
11. S4.5 ...
Bổ sĩ là nước quan trọng vì đen có nước X2-4 tróc mã và dòm ngó sĩ.
...X2-4 12. M6.7 Xs-3
13. P8.3 ...
Nếu đen ăn pháo thì trắng bình pháo bắt chết xe.
...X4-2 14. P8.1 S4.5
15. P7-6 X3-4 16. X8.5 C5.1
Tiến trung binh ý nghĩa không lớn.
17. X2-4 ...
Bình vào sườn chiếm tiên.
...X2/1 18. C9.1 C9.1
19. X4.2 C7.1 20. C7.1 M7.8
21. X4/1 M8.6 22. X4-5 X4-3
23. X5-4 M6.4
Nếu M6.7 thì P6-3, X3-5.
24. X8/1 X3/2
25. X4-7 M4/3 26. X8-7 X2.3
27. X7.1 P5-9 28. M7/5 T3.5
29. X7/1 X2.1 30. M5/3 X2-7
31. X7.2...(hình)


Sau khi đổi quân, trắng dù xe đè mã lại có thủ đoạn P6-7, chốt 5 vẫn còn, ưu thế rõ ràng.
... P7-6 32. Mt/2 X7.2
33. C1.1 P9-7 34. M3/2 X7-8
35. C1.1 P6/4 36. Ms.4 P7.6
37. C1.1 P6-8 38. C1-2 P8-9
39. C2-1 P9-8 40. C1-2 P8-9
41. C2-1 P9-8 42. C1-2 P8-9
43. P6-7 M3/4 44. C2-1 P9-8
45. C1-2 P8/2 46. X7-9 P7-8
47. C2-1 M4.2 48. X9-8 M2.4
49. X8-6 P8.4 50. P7.1 X8/1
51. M2.3...
Mã trắng thoát vây, triển khai tấn công.
... Pt-7 52. M3.2 P8-7
Đen tiến hành phòng thủ nhưng tình thế khó mà ngăn cản.
53. M4.3 X8-6 54. M3.5 P7-5
55. M5.7 P7/6 56. P7.1 P5-9
57. M7/5 X6.1 58. M5.4 P9-7
59. P7-5 M4/3 60. M2.4
Tuyệt sát.

Thursday, April 26, 2018

[PDF-bản đẹp] Tự truyện Hứa Ngân Xuyên


Bài dưới đây được chuyển ngữ bởi Master Tô Tử Hùng từ bài viết rất hay của Hứa Ngân Xuyên, một đại cao thủ lừng danh thế giới mà trong làng Cờ ai cũng mến mộ. Bạn sẽ học hỏi được rất nhiều qua kinh nghiệm sống, rất đơn giản nhưng đầy tính sáng tạo và nhân bản.
Cảm ơn những người như Đại Sư Hứa Ngân Xuyên, bỏ công viết lại những dặm đường của mình cho chúng ta và nhiều thế hệ mai sau thưởng lãm, truy tầm từng bước đưa một tài hoa từ thuở bé thơ đến tận cùng ngôi kỳ đài bá chủ.
Cảm ơn Anh Tô Tử Hùng đã giành nhiều thời gian, công khó trong việc chuyển ngữ một tài liệu quý báu sang Việt Ngữ. Nhờ đó mà tinh hoa kỳ nghệ được lưu truyền, dẫn dắt chúng ta vào niềm hoan lạc khi tham gia vào một bộ môn thể thao trí tuệ.
Trân trọng giới thiệu cùng Bạn đọc.
 Sưu tầm từ các diễn đàn, website cờ Việt Nam (Thăng Long kỳ đạo, Cờ tướng Việt Nam, …)
 Hiệu chỉnh, bổ sung và chuyển PDF bởi Nguyễn Thanh Hiệp.

Tải về: http://megaurl.in/K6Ilh

Thursday, April 19, 2018

TÀN CỤC BẢO ĐIỂN [1] Tốt thấp thắng đơn tướng

Ván [1]: Tốt thấp thắng đơn tướng


--------------------------------------------------
Yếu quyết thủ thắng:
1. Tướng chiếm trung.
2. Tốt nằm tâm cửu cung.
--------------------------------------------------
Lời giải tham khảo:
1.Tg4.1 Tg5.1 2.C7-6 Tg5-4
3.C6-5 Tg4-5 4.C5-4 Tg5-4
5.Tg4-5 Tg4/1 6.C4-5 Tg4.1
7.Tg5/1
Tiên thắng.

Thursday, April 12, 2018

Hà Bắc Miêu Lợi Minh tiên thua Giang Tô Trình Minh (2017)

Hà Bắc Miêu Lợi Minh tiên thua Giang Tô Trình Minh
Sự kiện: Giải cá nhân toàn Trung Quốc năm 2017
Vòng 2 (32 lấy 16 kỳ thủ)
Thời gian: 29/10/2017
Địa điểm: Thẩm Quyến
Bình luận: Mạnh Thần đại sư.
Lược dịch: Nguyễn Thanh Hiệp
Nguồn: Tạp chí Kỳ nghệ 01/20181.P2-5 M8.7 2.C3.1 X9-8
3.M2.3 P8-9 4.C7.1 P2-5
Đối chọi gay gắt. Một phương án khác ...C3.1, C7.1, X8.4, C7.1, X8-3, V7.9, X3/1 Sau đó đen M2.3 hoặc P2-4 đều có khả năng đối kháng.
5.M8.7 M2.3 6.X9-8 X1.1
7.X1.1 X1-4
Nếu như ...X8.4, X1-4, C7.1, X4.3, X1-4, P8.3, X8.2, C7.1, C3.1, P8-3, S6.5, P3.1 thì đỏ hơi ưu.
8.X1-4 X8.4
9.P8-9 …
Ổn định. Như X4.5, C3.1, X4-3, C3.1, X3.1, C3.1, C3.1, X8.4, M7/5, X8-6 Song phương đối công.
…C7.1
Có thể suy nghĩ C3.1, X8.4 (như X8.6, P5/1, X8-7, C7.1 đen có khả năng chiến đấu), X4.5, P5/1, X4-3, X4.1, C3.1, X8.4, M3.4, X8-3, X8/2 đen có khả năng đối kháng.
10.X4.3 X4.3
11.P5/1 X4.4 12.X8.8 C7.1
13.X4-3 M7.6 14.M3.4 P9-6
15.P5-3 …


Như hình trắng bình pháo là sót nước, đen lập tức bỏ tượng. Nên đổi đi thành X8/3, X8.1, X3-2, M6.8, M4/3 trắng vẫn tiên thủ.
…X4-6 16.P3.8 S6.5
17.P3-6 …
Bắt buộc, như M4/3, P6/1, X8/5, P5-7 đen ưu.
…X6/3 18.X3.5 S5/6
19.S6.5 M3/4 20.P9.4 X6-3
21.P9-5 P5.4 22.M7.5 X3.4
23.S5/6 M4.3


Trắng tiến mã tróc pháo là chính xác, như M6.5, X8-4 (lầm đi X3/1, X3-4, Tg-6, M5.3, Tg-5, X8-5, S4.5, X5.4, Tg-4, X5/5 đen thắng), M4.3, X4/1, M5.3, S4.5, Mt.4, S5/6, X8-4, X4.2, Tg.1, X4-7 đối công nhưng trắng nhanh hơn, có thể đỡ được.
24.X8-7 …
Bình xe tróc mã bại nhanh hơn, nên đổi thành V3.5, M6.5, V5/7, M3.5, X8.1, P6-4 trắng còn khả năng chống đỡ.
…M6.5
25.T3.5 X3-4 26.Tg5-6 M5.3
27.Tg6-5 X8-2
Đen thắng
Monday, March 26, 2018

[CBL] Đại sư giảng kỳ_大师讲棋·象棋卷


Một bộ sư tập những bài giảng rất quý báu của các đại sư cờ tướng Trung Quốc, bao gồm 127 bài, bao gồm:
1.Dương Quan Lân_12 cục_第一部分 杨官璘讲棋12局
2.Hoàng Thiếu Long 12 cục_第二部分:黄少龙讲棋12局
3.Lương Văn Bân 15 cục_第三部分 梁文斌讲棋15局
4.Lưu Điện Trung 10 cục_第四部分 刘殿中讲棋10局
5.Trần hiếu Khôn 18 cục_第五部分 陈孝堃讲棋18局
6.Thượng Uy 20 cục_第六部分 尚 威讲棋20局
7.Diêm văn Thanh 20 cục_第七部分 阎文清讲棋20局
8.Trương Cường 20 cục_第八部分 张 强讲棋20局

File dạng CBL sử dụng với phần mềm CCbridge.

Link tải: https://1drv.ms/u/s!Ahn0u3W56rSziXZPZWSsC28SLQvR

Tuesday, January 16, 2018

Ván cờ đưa Từ Siêu thành quán quân Trung Quốc năm 2017


Official: www.hieponly.com
Biên soạn: Nguyễn Thanh Hiệp
Từ năm 2012 Vương Thiên Nhất đăng quang ngôi vị quán quân, bước lên cấp bậc đỉnh phong, sánh vai cùng các cường giả siêu phàm nhập thánh khác. Từ đây anh trở thành một thế lực hùng mạnh, mở ra thời kỳ huy hoàng với chiến tích chói lọi. Được đánh giá là một kỳ vương kiêu dũng thiện chiến, công thủ toàn diện, nội hàm thâm hậu, kỳ phong chắc chắn mà tinh tế, cùng với 2 trấn môn chí bảo công pháp là Tiên nhân chỉ lộ và Phi tượng cuộc đã ngạo thị quần hùng, đại sát tứ phương. Các kỳ thủ đương đầu với anh dù level cao hay thấp cũng phải kinh hồn tán đởm, mặt ngoài tươi xanh nhưng trong lòng cũng phải "ah đù" một tiếng. Anh được gắn hỗn danh "Ngoại tinh lai khách" (Anh đến từ vì sao ^^) nổi tiếng với cách điều quân như hack map, trung tàn trâu bò, liên tục nằm top 1 server trong thời gian dài, đúng là làm cho người khác phải tán thán.
Giải cá nhân Trung Quốc năm 2017 Vương Thiên Nhất có cơ hội đăng quang lần 3 khi bước vào trận chung kết và đối thủ của anh là Từ Siêu.


Từ Siêu bước vào chung kết khi đã vượt qua hàng loạt kỳ vương, hảo thủ: Hoàng Hải Lâm là lớn tuổi nhất nhưng thực lực còn đang rất mạnh, Đại lực thần Kim Ba, Loạn chiến vương Hồng Trí, ngay cả Thân Bằng với lối công kích mạnh mẽ, chiêu pháp hung hãn cũng ngậm ngùi dừng bước. Riêng 3 vị kỳ vương Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Vương Thiên Nhất lực cờ chắc không cần bàn gì.
Trong trận kịch chiến này, liệu Vương Thiên Nhất sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch hay Từ Siêu lần đầu tiên lên ngôi quán quân, thế sự vô thường, thực là hươu chết về tay ai hãy còn chưa biết.
Sau hai trận cờ tiêu chuẩn với kết quả hòa, Từ Siêu may mắn bốc thăm tiên thủ mang theo ý chí quyết tử bước vào trận cờ nhanh, nói theo phong cách cổ nhân thì "Được, mất, thành, bại chính là lúc này" còn theo phong cách bóng đá thì "Bây giờ hoặc là không bao giờ!"
Từ Siêu cầm đỏ đi tiên cấp tấn trung binh sử dụng phi đao 17 năm trước khởi xướng thế công mãnh liệt. Trung cục tiên khí hậu đoạt (bỏ trước lấy sau) phế xe xảo diệu dùng tam tử xe, pháo, mã tuyệt sát Vương Thiên Nhất xe song pháo. Từ Siêu dũng mãnh đoạt chức quán quân, đây là chiến tích tuyệt với của anh sau Đại Kỳ thánh chiến tám năm trước, trở thành vị quán quân thứ 19 trong lịch sử, được tấn phong Đặc cấp đại sư.

Về phần Vương Thiên Nhất tuy có tiếc nuối nhưng không phải điều gì to lớn. Trong con đường kỳ nghệ đằng đẵng, thành bại chính là hành trang và động lực để bản thân vươn lên. Từ cổ chí kim, đâu thể lấy thắng thua mà luận anh hùng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.